Bell Schedules

2021-2022 Regular This schedule is for regular Mondays, Tuesdays, Thursdays and Fridays
Description / Period Start Time End Time Length
BLOCK 1A, 5B 8:00 AM 9:32 AM 92 min
Break 9:32 AM 9:44 AM 12 min
Passing 9:44 AM 9:49 AM 5 min
BLOCK 2A, 6B 9:49 AM 11:21 AM 92 min
Passing 11:21 AM 11:26 AM 5 min
BLOCK 3A, 7B 11:26 AM 12:58 PM 92 min
LUNCH 12:58 PM 1:28 PM 30 min
Passing 1:28 PM 1:33 PM 5 min
BLOCK 4A, 8B 1:33 PM 3:05 PM 92 min
Collaboration Bell Schedule Wednesdays AB alternating
Description / Period Start Time End Time Length
BLOCK 1A/5B 8:00 AM 9:02 AM 62 min
Break 9:02 AM 9:12 AM 10 min
passing 9:12 AM 9:17 AM 5 min
BLOCK 2A/6B 9:17 AM 10:19 AM 62 min
passing 10:19 AM 10:24 AM 5 min
Advisory 10:24 AM 10:56 AM 32 min
passing 10:56 AM 11:01 AM 5 min
BLOCK 3A/7B 11:01 AM 12:03 PM 62 min
Lunch 12:03 PM 12:33 PM 30 min
passing 12:33 PM 12:38 PM 5 min
Block 4A/8B 12:38 PM 1:40 PM 62 min