Bell Schedules

2019-2020 Regular This schedule is for regular Mondays, Tuesdays, Thursdays and Fridays
Description / Period Start Time End Time Length
BLOCK 1A, 5B 8:00 AM 9:32 AM 92 min
Break 9:32 AM 9:44 AM 12 min
Passing 9:44 AM 9:49 AM 5 min
BLOCK 2A, 6B 9:49 AM 11:21 AM 92 min
Passing 11:21 AM 11:26 AM 5 min
BLOCK 3A, 7B 11:26 AM 12:58 PM 92 min
LUNCH 12:58 PM 1:28 PM 30 min
Passing 1:28 PM 1:33 PM 5 min
BLOCK 4A, 8B 1:33 PM 3:05 PM 92 min
Collaboration Bell Schedule Wednesdays
Description / Period Start Time End Time Length
BLOCK 1A, 5B 8:00 AM 9:11 AM 71 min
Break 9:11 AM 9:22 AM 11 min
passing 9:22 AM 9:27 AM 5 min
BLOCK 2A, 6B 9:27 AM 10:38 AM 71 min
passing 10:38 AM 10:43 AM 5 min
BLOCK 3A, 7B 10:43 AM 11:54 AM 71 min
Lunch 11:54 AM 12:24 PM 30 min
passing 12:24 PM 12:29 PM 5 min
Block 4A, 8B 12:29 PM 1:40 PM 71 min